TARIM 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği

Amacımız, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olarak tarım makineleri ve teknolojilerini sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olmasının sağlanmasıdır.

tarım 4.0 etki ve teknoloji derneği

TARIM 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği

Amacımız, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olarak tarım makineleri ve teknolojilerini sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olmasının sağlanmasıdır.

TEKNOLOJİ

Derneğimiz, tarım teknolojileri ve tarım makineleri sektörü ile bilişim sektörünü buluşturacak farkındalık yaratmakta ve eğitim toplantıları düzenlemektedir.

ETKİ

Konferans, seminer ve panel gibi etkinlikler ile tarım ve tarım teknolojileri sektörlerinin milli güvenlik meselesi olduğunun hem sanayici hem de çiftçi düzeyinde vurgulanmasını amaçlamaktadır.

tarla baba kız drone gelecek

Hedefimiz​

Türkiye’nin bir tarımda öncü bir ülke olması için yapılacak çalışmalarda akıllı hassas tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere öncü bir rol üstlenmektir.

Değerlerimiz

 • İletişime açık ve şeffaf
 • Yenilikçi
 • Sinerji yaratan
 • Katılımcı ve uzlaşmacı yaklaşıma sahip
 • Çevreye duyarlı

İlkelerimiz

 • İş birliği
 • Disiplinler arası çalışma
 • Bilgi ve Uzmanlık
 • Sürdürülebilirlik – çevre, toplum, yönetişim odaklılık (ESG)
 • Olumlu etki yaratma
 • Köylü bilgisi ve bilgeliğini yüceltme-önemseme

Amaçlarımız

 • Tarım teknolojileri girişimciliğini teşvik etmek
 • Sürdürülebilir tarım ilkelerinin içselleştirilmesini sağlamak
 • Gençleri çiftçiliğe özendirmek, iş alanları yaratmak
 • Uluslararası boyuttaki çalışmalarda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün ortaya koyduğu ilkeler hedefli işler yapmak: İyi Yönetişim, Çevresel Bütünsellik, Ekonomik Dayanıklılık, Sosyal Refah
 • Tarım ve gıda konusunda teknik ve entelektüel bilgi üretmek, yaymak, Tarım devriminin gerçekleştiği yer olan Anadolu’daki kadim bilginin kuşaklar boyu aktarılması
 • Uzun vadeli bölgesel ve milli tarım stratejileri geliştirilmesine ve sürece aktif katkı vermek
 • Bütünsel ekonomiye katkıyı artırmak
 • Çiftçi sosyo ekonomik gelişimini sağlamak
 • Gelecek tarım teknolojilerini yakından takip etmek, Türk kurumlarının sadece kullanıcısı değil üreticisi olmalarını sağlanmasını desteklemek