Biz Kimiz?

Sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık yaratacak, tarım sektörünün ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, yetkin bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Amacımız

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması için yapılacak çalışmalarda, akıllı ve hassas tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere öncü bir rol üstlenmektir.

Vizyonumuz

  • Tarımın sahibi Anadolu’nun ve Türkler’in sahip olduğu tarım kültürünü öne çıkarmak
  • Sürdürülebilirlik
  • Yerel gıda
  • Sağlıklı gıda
  • Tüketici-Üretici işbirliği
  • Etki
  • Refah artışı
  • Kırsal kalkınma
  • Tarım teknolojileri ve gıda sektöründe uluslararası rekabet gücüne sahip Türkiye

Misyonumuz

Tarım devriminin gerçekleştiği yer olan Anadolu’daki kadim bilginin kuşaklar boyu aktarılması ve Türkiye’nin gelişmiş bir tarım ülkesi olması için çalışan, tarımsal üretimin ihtiyaçlarını doğru okuma becerisine sahip, tarım teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması amacını güden yetkin sivil toplum kuruluşudur.

Yetkinliklerimiz

TARIMSAL ÜRETİM
85%
TARIM MAKİNALARI
80%
TEKNOLOJİ
90%
MEDYA ve İLETİŞİM
89%
YÖNETİM ve ORGANİZASYON
95%